TRANSPORTERI

TRANSPORTERI I TRANSPORTNA OPREMA

Projektiramo, proizvodimo i montiramo transportere za transport komadnih i rasutih tereta, a dijelimo ih prema izvedbi na:

Transporteri sa transportnom trakom
Transporteri sa lancima
Pužni transporteri
Elevatori (sa trakom ili lancima)
Transporteri sa valjcima (tzv. kotrljače sa pogonom ili bez)

 

Naši proizvodi svoju primjenu nalaze u raznim granama industrije kao što su…

Drvoprerađivačka industrija za transport drva u različitim oblicima i za razne namjene transport trupaca transport drvenih elemenata u proizvodnji namještaja transport drvene sječke, drvenih briketa,peleta i slično.

Proizvodnja građevinskog materijala
- pogoni za proizvodnju opeke i crijepa
- tvornice cementa i vapna
- betonare tj. proizvodnja betona, betonskih proizvoda i slično

strojrem

Drobljenje, separiranje i prerada minerala (kamenolomi,vađenje i separiranje šljunka)
Ljevaonice metala
Manipulacija teretom u raznim skladištima, poštama, zračnim lukama
Poljoprivreda
- transporteri sa trakom za transport voća, povrća (krumpir, mrkva, luk itd.) i žitarica
- prihvatni transporteri sa lancima za prihvat i doziranje poljoprivrednih proizvoda
- transporteri sa horizontalnom i vertikalnom kretnjom za punjenje velikih skladišta poljoprivrednim proizvodima - teleskopski transporteri , itd.
Kemijska industrija
Prehrambena industrija općenito
Pogoni za sortiranje i reciklažu sekundarnog otpada
, itd.

 

… a odlikuju se kvalitetnom i modernom izvedbom, visokom funkcionalnošću, mirnim radom i nadasve vizualno atraktivnim dizajnom.

strojrem

strojrem

Strojrem transportni sistemi - mi transportiramo kvalitetu.

strojrem

PROIZVODNJA INDUSTRIJSKE OPREME
HRVATSKA - KRIŽEVCI
Gundulićeva 118

+385 (0)48/716-126